SPURICID Surface Felület fertőtlenítő szuperkoncentrátum 150ml

1 492 Ft

Leírás

Liter ár: 9946 Ft/liter

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Az világon elismert LONZA Svájc, és a Szaki Kft. közös terméke. Ritka felületfertőtlenítés egyike, mely a legszívósabb COVID törzsre is bevizsgált (Vastagfalú szarvasmarha COVID). Magyarországon gyártja, forgalomba hozza, magyar viszonyokra alkalmazza SZAKI Kft. Minden eddiginél konkrétabb, hatásosabb, szigorúan kiterjedten tesztelt-bevizsgált humán termék.

Az Európai fejlesztések csúcsminősége.

Minden eddiginél gazdaságosabb:

 • Szuperkoncentrátum, alkalmazástól, felület tisztaságától függően 1%-tól 4%-ig hígítható. Piszkos felületen baktérium/vírus/gomba hármas pusztítást végez 33 szoros hígításban! Behatási idő 5-30perc között. Hatását megőrzi egy hétig.

 

 • Szénhidrogén származék 99,9%. Mert tiszta felületnek számító parkolóban, épületnél, szántóföldön, csarnokoknál, növényzeteken 1%-ban COVID fertőtlenítő hatása van. Permetezve Fát, füvet, bokrokat, kíméli, kültéri rendezvényeknél permetezésre alkalmas. Akár 1liter hatóanyag 100liter fertőtlenítőt eredményez, körülménytől függően. Szennyezett, takarítatlan beltéren 3-4%-ba számtalanszor permetezhető vizes hígítású szer. Teljesen szagtalan. Hígítva emberre ártalmatlan. Felületeket semlegesen kíméli. Alkalmazott hígító víz Ph-ját jelentősen nem befolyásolja!

Felületre felvihető szélesen alkalmazással:

 1. Törlés, mosás.
 2. forraló párologtatás.
 3. Hideg párásítás.
 4. Kézi, gépi permetezés.
 5. Uszoda vizeknél, (3in.1)
 6. Szennyvízkezelésnél

Milyen felületre alkalmazható?

 • Szinte bármire, ami a vizet elviseli!
 • Fém, fa, műanyag, üveg, textil, föld, gumi.

Hol alkalmazható?

 • Klíma berendezésekre
 • Közintézmény, iskola, óvoda, sportlétesítmény, rendezvény központ.
 • Szociális otthonok,
 • Kereskedelmi egységek.
 • Ipari termelési létesítmények
 • Közigazgatási létesítmények
 • Éttermek, szállodák vendéglátás
 • Szolgáltatási vállalkozások helyiségei (ingatlan irodák, Biztosítók, Bankok)
 • Szolárium, dohánybolt, fodrászat, kozmetikai szalonok
 • Logisztikai központok, nagyüzemek, gyárudvarok, drónos fertőtlenítése
 • Kamionok, teherautók, fülkék, platók, ponyvák fertőtlenítése
 • Ételkihordó cégek, csomagszállítók, és eszközök fertőtlenítése
 • Biztonságos:

Kipróbált, minden EU országban engedélyezett termékben lévő hatóanyag. Magyarországon a gyártó tesztelései alapján humán emberbarát háromfázisú fertőtlenítő szer. Még a környezetet is kíméli a nagyfokú hígíthatóság miatt!

Szállíthatóság kezelés:

 • Egyszerű, kis helyen elfér, könnyű kezelhetőség.
 • Csak a felhasználás előtt kell hígítani, tömeget növelni. 150ml-es flakonból 1-3%-ba 4,95-15 liter fertőtlenítő lesz. Céltól, felülettől függően.
 • Kalibrált flakonon részhígítás is lehetséges.
 • Gyerekzárral védett, leszakadó biztonsági gyűrűvel védett!
 • Széleskörű kiszerelések: 150ml, 500ml, 1000ml, 5000ml, 20liter, 200liter, 1000liter, és lédig

 

Az anyag vagy keverék osztályozása:

Fémekre maró hatású anyagok és keverékek H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
Bőrmarás 1B kategória H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Súlyos szemkárosodás 1. kategória H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
A vízi környezetre veszélyes, krónikus 2. kategória H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kedvezőtlen fizikai-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások:
Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Bőrrel való érintkezés esetén: Súlyos égési sérülést okoz.
Szemmel való érintkezés esetén: Súlyos szemkárosodást okoz.
Lenyelés esetén: A száj és a torok súlyos égési sérülésének, valamint a nyelőcső és a gyomor perforációjának veszélye áll fenn.
A lenyelés émelygést, hányást, torokfájást, gyomorfájást okozhat, és végül a bél perforációjához vezethet.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek:
png clipart rouge theorie des substances marchandises dangereuses symbole de danger pictogramme toxicite signe hazchem thumbnailpng clipart rouge theorie des substances marchandises dangereuses symbole de danger pictogramme toxicite signe hazchem thumbnail
Figyelmeztetés: Veszély!

H mondatok:
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P mondatok:
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„SPURICID Surface Felület fertőtlenítő szuperkoncentrátum 150ml” értékelése elsőként
Az értékelésed hihetetlenül fontos számunkra, hiszen a vásárlói visszajelzések alapján fejlesztjük a termékeink. Ez teszi lehetővé, hogy a lehető legjobb termékeket biztosítsuk számodra.

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük